SPOLUPRÁCE SE SERVISNÍ ORGANIZACÍ

Finanční služby zde propagované a nabízené poskytuji jako fyzická osoba David Šimana, IČO: 05673887, a to v roli vázaného zástupce pro investičního/ samostatného zprostředkovatele BEplan finanční plánování s.r.o., IČ: 05779944, se sídlem Na Poříčí 1046/24, 110 00 Praha 1, v následujících finančních oblastech: investice podle zákona č. 256/2004 Sb. spotřebitelské úvěry dle zákona č. 257/2016 Sb., pojištění dle zákona č. 170/2018 Sb., doplňkové penzijní spoření dle zákona č. 427/2011 Sb.

Mé oprávnění je možné ověřit v Seznamu regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu České národní banky na http://www.cnb.cz/cnb/jerrs, kde také najdete aktuální informace a podrobnosti o mé registraci a rozsahu mého oprávnění.